Oznamujeme že,

České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Česká společnost pro mechaniku

pořádají 5. ročník odborného semináře
Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí

Který se koná:
13.-15.9. 2017
v ERMI Hotelu, Královky 197, Jince

přejít na mapu »

Harmonogram přípravy semináře

- zveřejnění a distribuce I. oznámení o konání LŠ 28.2. 2017
- zaslání předběžné přihlášky do 30.04. 2017
- zveřejnění a distribuce II. oznámení s programem
do 30.04. 2017
- zaslání cenově zvýhodněné platby a závazné přihlášky
do 12.07. 2017

Tématické okruhy

 • opakování základů výpočtů a navrhování laminátových kompozitů
 • analytické výpočtové modely v mikro a makromechanice kompozitních konstrukcí
 • analýzy kompozitních konstrukcí pomocí MKP
 • mikromechanické modely porušování kompozitů
 • identifikace porušování kompozitních dílů a konstrukcí
 • kompozity s náhodně orientovanou výztuží
 • sendvičové konstrukce - experimentální a výpočtové analýzy
 • hybridní kompozitní struktury pro zvýšení útlumu
 • lepené spoje – technologie a výpočty
 • nové technologie výroby kompozitních dílů
 • „green“ kompozity

Garanti semináře

Prof. Ing. M. Růžička , CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stojní
Prof. Ing. V. Laš , CSc., ZČU v Plzni Fakulta aplik. věd
Prof. Ing. M. Šejnoha , PhD., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Prof. Ing. M. Žminďák , Ph.D., ŽU v Žilině, Strojnícká fakulta

Stáhnout dokument Soubor o velikosti 319 kB

Pro vytvoření svého příspěvku využijte vzorový soubor MS Word zde.

Detaily platby

Banka: Česká spořitelna, a.s., Praha 8
Číslo účtu: 0207432329/0800
Variabilní symbol: XXXX
(XXXX nahraďte ID číslem, pod kterým jste zaregistrováni. Je-li potřeba,zarovnejte číslo zprava a zaplňte prázdná místa nulami -0012 pro účastníka s ID číslem 12)

Pro případné plátce ze zahraničí:


kód SWIFT (BIC): GIBA CZ PX
IBAN: CZ90 0800 0000 0002 0743 2329
Zpráva pro příjemce: XXXX
(XXXX nahraďte ID číslem, pod kterým jste zaregistrováni. Je-li potřeba,zarovnejte číslo zprava a zaplňte prázdná místa nulami -např. 0012 pro účastníka s ID číslem 12)

Pořádající organizace

Název: Česká společnost pro mechaniku
Adresa: Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
IČO: 444766
DIČ: CZ00444766

Účastnický poplatek

(účastnický poplatek pokrývá všechny služby a podklady: ubytování s plnou penzí, organizační výdaje, studijní materiály)

Účastníci: 7 500,- Kč (277 €)
Pro členy ČSM (Web ČSM):7 000,- KČ (259 €)
Studenti: 5 000,- Kč (185 €)

Po termínu závazných přihlášek +10% k účastnickému poplatku.

Ermi hotel
Královky 197
262 23 Jince
http://www.ermihotel.cz/
tel: +420 318 692 227
e-mail: info@ermihotel.cz