České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni,
Fakulta aplikovaných věd

Česká společnost pro mechaniku

Pořádají 9. ročník odborného semináře

MECHANIKY KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ

Který se koná ve dnech
11. – 12.9.2024
v
Hotelu Union v Lounech,
Beneše z Loun, Louny

Tématické okruhy

 • modelování v mikro a makromechanice kompozitů
 • analytické a numerické analýzy kompozitních konstrukcí
 • mechanika porušování kompozitů
 • mezní stavy kompozitních dílů a konstrukcí a jejich monitorování
 • experimentální mechanika kompozitních struktur
 • výpočty pro aplikace kompozitů v dílčích oborech (strojírenství,stavebnictví, biomechanika aj.)

Místo konání a jednací jazyk

Seminář se koná v Hotelu Union v Lounech. Jednacími jazyky budou čeština, slovenština a angličtina bez tlumočení do jednacích jazyků.

Příspěvky a publikace příspěvku

Plný text všech přijatých příspěvků bude uveřejněn ve sborníku z konference s přiděleným ISBN. Korespondence, registrace, šablona příspěvku i zasílání anotací a příspěvků na seminář bude probíhat v elektronické formě. Webová adresa pro vstup do aplikace je: http://www.mk2.cz/.

Důležitá data

 • 1.června 2024- Ukončení registrace na stránkách konference
 • 15.června 2024- Potvrzení o přijetí příspěvku
 • 31.července 2024- Zaslání plného textu příspěvku a úhrada vložného

Garanti semináře

 • prof. Ing. Milan Růžička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
 • prof. Ing. Vladislav Laš, CSc., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
 • prof. Ing. Michal Šejnoha, DSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Programový výbor

 • Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D
 • prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
 • doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D.
 • prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
 • prof. Ing. Michal Šejnoha, DSc.

Organizační výbor

 • Ing. Kristýna Kubášová
 • Ing. Zdeněk Padovec, Ph.D.
 • doc. Ing. Radek Sedláček, Ph.D.
Stáhnout dokument Soubor o velikosti 310 kB

Detaily platby

Banka: Česká spořitelna, a.s., Praha 8
Číslo účtu: 0207432329/0800
Variabilní symbol: XXXX
(XXXX nahraďte ID číslem, pod kterým jste zaregistrováni. Je-li potřeba, zarovnejte číslo zprava a zaplňte prázdná místa nulami -0012 pro účastníka s ID číslem 12)

Pro případné plátce ze zahraničí:


kód SWIFT (BIC): GIBA CZ PX
IBAN: CZ90 0800 0000 0002 0743 2329
Zpráva pro příjemce: XXXX
(XXXX nahraďte ID číslem, pod kterým jste zaregistrováni. Je-li potřeba, zarovnejte číslo zprava a zaplňte prázdná místa nulami -např. 0012 pro účastníka s ID číslem 12)

Pořádající organizace

Název: Česká společnost pro mechaniku
Adresa: Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
IČO: 444766
DIČ: CZ00444766

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek zahrnuje náklady na organizaci, vydání sborníku a společenský večer. Nezahrnuje náklady na ubytování. Pro potřeby konference bude zajištěn dostatečný počet pokojů přímo v místě konání. Zájemci, nechť laskavě přímo kontaktují provozovatele hotelu.

Účastníci: 2 500,- Kč / 100 €
Studenti: 2 000,- Kč / 80 €

Předběžný program semináře

Středa 11.9.
10-12 Registrace
12-18 Jednání v sekci
19-XX Společenský večer
Středa 11.9
9-14 Jednání v sekci
Hotel Union
Beneše z Loun 139, Louny, 440 01
https://www.hotel-union.cz
tel: +420 777 103 499
email: info@hotel-union.cz

Registrační formulář

Pro zaregistrování na seminář vyplňte prosím tento registrační formulář.