První oznámení

České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni,
Fakulta aplikovaných věd

Česká společnost pro mechaniku

Pořádají 7. ročník kurzu

LETNÍ ŠKOLA MECHANIKY KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ

Který se koná ve dnech
15. – 17.9.2021

v Hotelu Klášter Teplá,
Klášter 1, Teplá

Tématické okruhy

 • opakování základů výpočtů a navrhování laminátových kompozitů
 • analytické výpočtové modely v mikro a makromechanice kompozitních konstrukcí
 • analýzy kompozitních konstrukcí pomocí MKP
 • mikromechanické modely porušování kompozitů
 • identifikace porušování kompozitních dílů a konstrukcí
 • hybridní kompozitní struktury pro zvýšení útlumu
 • nové technologie výroby kompozitních dílů

Místo konání a jednací jazyk

Seminář se koná v Hotelu Klášter Teplá, Klášter 1 v Teplé. Jednacími jazyky budou čeština a slovenština.

Harmonogram přípravy semináře

 • zveřejnění a distribuce I. oznámení o konání LŠ - 30.6.2021
 • zveřejněni a distribuce II. oznámení s programem do 31.7.2021
 • zaslání cenově zvýhodněné platby a závazné přihlášky do 15.8.2021

Garanti semináře

 • prof. Ing. Milan Růžička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
 • prof. Ing. Vladislav Laš, CSc., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
 • prof. Ing. Michal Šejnoha, DSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Organizační výbor

 • Ing. Zdeněk Padovec, Ph.D.
 • Ing. Tereza Zámečníková
Stáhnout dokument Soubor o velikosti 338 kB

Detaily platby

Banka: Česká spořitelna, a.s., Praha 8
Číslo účtu: 0207432329/0800
Variabilní symbol: XXXX
(XXXX nahraďte ID číslem, pod kterým jste zaregistrováni. Je-li potřeba, zarovnejte číslo zprava a zaplňte prázdná místa nulami -0012 pro účastníka s ID číslem 12)

Pro případné plátce ze zahraničí:


kód SWIFT (BIC): GIBA CZ PX
IBAN: CZ90 0800 0000 0002 0743 2329
Zpráva pro příjemce: XXXX
(XXXX nahraďte ID číslem, pod kterým jste zaregistrováni. Je-li potřeba, zarovnejte číslo zprava a zaplňte prázdná místa nulami -např. 0012 pro účastníka s ID číslem 12)

Pořádající organizace

Název: Česká společnost pro mechaniku
Adresa: Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
IČO: 444766
DIČ: CZ00444766

Účastnický poplatek

(účastnický poplatek pokrývá všechny služby a podklady: ubytování s plnou penzí, organizační výdaje, studijní materiály)

Účastníci: 7 500,- Kč (300 €)
Pro členy ČSM 7 000,- Kč (280 €)
Studenti: 5 000,- Kč (200 €)Hotel Klášter Teplá
Klášter 1, Teplá
https://hotelklastertepla.cz/
tel: +420 608 113 388
email: recepce@hotelklastertepla.cz