První oznámení

České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni,
Fakulta aplikovaných věd

Česká společnost pro mechaniku

Pořádají 7. ročník odborného semináře
Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí

Který se koná:
25. – 26.3.2020
v Hotelu Skála v Malé Skále

Tématické okruhy

 • modelování v mikro a makromechanice kompozitů
 • analytické a numerické analýzy kompozitních konstrukcí
 • mechanika porušování kompozitů
 • mezní stavy kompozitních dílů a konstrukcí
 • experimentální mechanika kompozitních struktur
 • výpočty pro aplikace kompozitů v dílčích oborech (strojírenství, stavebnictví, biomechanika aj.)

Místo konání a jednací jazyk

Seminář se koná v Hotelu Skála v Malé Skále. Jednacími jazyky budou čeština, slovenština a angličtina bez tlumočení do jednacích jazyků.

Harmonogram přípravy semináře

 • zveřejnění a distribuce I. oznámení o konání semináře do 10.1. 2019 zaslání přihlášky a anotace příspěvku do 15.02. 2020
 • zveřejněni a odpověď autorům o akceptaci příspěvku do 20.02. 2020
 • zveřejněni a distribuce II. oznámení s programem do 01.03. 2020
 • zaslání platby, přihlášky a konečného znění přijatých příspěvků do 01.03. 2020

Garanti semináře

 • prof. Ing. Milan Růžička , CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
 • prof. Ing. Vladislav Laš , CSc., ZČU v Plzni Fakulta aplikovaných věd
 • prof. Ing. Michal Šejnoha , DSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Programový výbor

 • Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D.
 • prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
 • doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D.
 • prof. Ing. Milan Růžička, CSc. prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.
 • prof. Ing. Milan Žminďák, CSc.

Organizační výbor

 • Ing. Zdeněk Padovec, Ph.D.
 • Ing. Radek Sedláček, Ph.D.
 • Ing. Jana Vondrová
Stáhnout dokument Soubor o velikosti 247 kB

Pro vytvoření svého příspěvku využijte vzorový soubor MS Word zde.

Detaily platby

Banka: Česká spořitelna, a.s., Praha 8
Číslo účtu: 0207432329/0800
Variabilní symbol: XXXX
(XXXX nahraďte ID číslem, pod kterým jste zaregistrováni. Je-li potřeba, zarovnejte číslo zprava a zaplňte prázdná místa nulami -0012 pro účastníka s ID číslem 12)

Pro případné plátce ze zahraničí:


kód SWIFT (BIC): GIBA CZ PX
IBAN: CZ90 0800 0000 0002 0743 2329
Zpráva pro příjemce: XXXX
(XXXX nahraďte ID číslem, pod kterým jste zaregistrováni. Je-li potřeba,zarovnejte číslo zprava a zaplňte prázdná místa nulami -např. 0012 pro účastníka s ID číslem 12)

Pořádající organizace

Název: Česká společnost pro mechaniku
Adresa: Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
IČO: 444766
DIČ: CZ00444766

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek nezahrnuje ubytování. Pro potřeby konference bude zajištěn dostatečný počet pokojů přímo v místě konání. Zájemci, nechť laskavě přímo kontaktují provozovatele.

Účastníci: 2 400,- Kč (90 €)
Studenti: 2 000,- Kč (80 €)

Hotel Skála
Vranové 1.díl 69
46822 Malá Skála
http://www.hotelskala.cz
tel: +420 776 778 377
email: hotel@hotelskala.cz

Registrační formulář

Pro zaregistrování na seminář vyplňte prosím tento registrační formulář.